Eπιχειρηματικό Δάνειο στα μέτρα σου

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της intrust είναι εδώ για να σε καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα, από την διαδικασία της αίτησης μέχρι την τελική εκταμίευση του δανείου σου, εντελώς δωρεάν!

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της intrust έχει σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και έγκριση του δανείου σου.

Πώς λειτουργεί

H intrust, έχοντας συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank ενεργώντας πάντα προς όφελος του υποψήφιου δανειολήπτη, αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει για λογαριασμό σου όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σου.

Το τμήμα δανείων της intrust δεν επιτελεί κάποιο απλό ρόλο διακομιστή, αλλά είναι ενταγμένο μέσω της NLS ως επίσημο τμήμα των Εξωτερικών Δικτύων των Τραπεζών.

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών εφαρμογών και τις αιτήσεις τις καταχωρούμε απ’ ευθείας στις τραπεζικές πλατφόρμες, από τα γραφεία μας.

Διαθέτουμε καθημερινή και άμεση επικοινωνία κατά προτεραιότητα με τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες των Τραπεζών για την άμεση επίλυση κάθε ζητήματος.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της intrust έχουν σκοπό να σε καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα, από την διαδικασία της αίτησης μέχρι και την τελική εκταμίευση και να σου παρέχουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να λάβεις υπόψη κατά την επιλογή του πιο κατάλληλου προγράμματος χρηματοδότησης για εσένα, εντελώς δωρεάν!

Πιστοποιημένοι συνεργάτες της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών εφαρμογών και τις αιτήσεις τις καταχωρούμε απ’ ευθείας στις τραπεζικές πλατφόρμες, από τα γραφεία μας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Δίπλα σου

Να σε βοηθήσουμε να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.

Ποιο Επιχειρηματικό Δάνειο Χρειάζεσαι;

Μπορείς να επιλέξεις επιχειρηματικό πρόγραμμα από τα ακόλουθα, ανάλογα με τις δικές σου ανάγκες:

Κεφάλαιο Κίνησης

Μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες της επιχείρησής σου, με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα:

  • Factoring
  • Όρια κεφαλαίου κίνησης
  • Εφάπαξ κεφάλαιο κίνησης
  • Κεφάλαιο κίνησης μέσω Overdraft
  • Ανοικτό επαγγελματικό πλάνο
  • Χρηματοδότηση POS
  • Kάρτα του Αγρότη

Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων

Μπορείς να χρηματοδοτήσεις τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησής σου, με την καθοδήγηση και τη στήριξή μας στα παρακάτω χρηματοδοτικά προϊόντα:

  • Δάνεια επαγγελματικών ακινήτων και εξοπλισμού
  • Χρηματοδοτήσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα και λοιπές ΑΠΕ
  • Leasing

Προγράμματα Σε Συνεργασία Με Φορείς

Είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε με προνομιακή δανειοδότηση και άλλες έξυπνες λύσεις χρηματοδότησης, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά προγράμματα και θεσμούς:

  • Εθνική 2.0 για τη στήριξη των επιχειρήσεων
  • Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεωv
  • Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι κατηγορίες χωρίζεται το επιχειρηματικό δάνειο;

Υπάρχουν 3 κατηγορίες επιχειρηματικών  δανείων:

  1. Κεφάλαιο Κίνησης
  2. Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων
  3. Προγράμματα Σε Συνεργασία Με Φορείς
Με ποιες τράπεζες συνεργάζεστε;

Έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank. Ενεργώντας πάντα προς όφελος του υποψήφιου δανειολήπτη, αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε για λογαριασμό σου όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σου.

Το τμήμα δανείων της intrust δεν επιτελεί κάποιο απλό ρόλο διακομιστή, αλλά είναι ενταγμένο μέσω της NLS, ως επίσημο τμήμα των Εξωτερικών Δικτύων των Τραπεζών.

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες των τραπεζικών εφαρμογών και οι αιτήσεις καταχωρούνται απ’ ευθείας στις τραπεζικές πλατφόρμες, από τα γραφεία μας.

Πώς χρησιμοποιώ το Κεφάλαιο Κίνησης;

Μπορείς να χρηματοδοτήσεις τις ανάγκες σου σε κεφάλαιο κίνησης:

 • Είτε μέσω ανοικτών λογαριασμών
 • Είτε έναντι απαιτήσεων, ώστε να έχεις τη δυνατότητα να μετατρέψεις σε μετρητά, στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησής σου, όπως επιταγές πελατείας και τιμολόγια πώλησης με πίστωση.

Το προϊόν σου δίνει την ευελιξία να προσαρμόζεις τη χρήση του ορίου κεφαλαίου κίνησης στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σου, με δυνατότητα επαναχορήγησης του εκάστοτε εξοφλούμενου κεφαλαίου εντός της διάρκειας ισχύος του ορίου.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του ορίου μου;

Μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Ποιο είναι το επιτόκιο του δανείου;

Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης και σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της τράπεζας.

Πότε πληρώνω τόκους;

Το προϊόν εκτοκίζεται κάθε εξάμηνο με κυμαινόμενο επιτόκιο, που προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης.

Απαιτείται να προσφέρω εξασφαλίσεις για λήψη χρηματοδότησης;

Λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενέχυρο επιταγών/συναλλαγματικών, εγγυήσεις φυσικών προσώπων, εμπράγματες εξασφαλίσεις, κ.ά.).

Πώς θα ενημερώνομαι για τον λογαριασμό μου;

Για την κίνηση του λογαριασμού σου, αποστέλλεται ενημερωτικό statement, ανέξοδα, ανά τρίμηνο.

Μέχρι τι ποσό μπορώ να αιτηθώ;

Μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησής σου λαμβάνοντας χρηματοδότηση σε μέγιστο ποσοστό 75% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Απαιτείται να παρέχω εξασφαλίσεις για τη λήψη χρηματοδότησης για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και λοιπές Α.Π.Ε.;

Απαιτείται μία σειρά ειδικών εξασφαλίσεων:

 • εκχώρηση της Σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας,
 • εκχώρηση της αποζημίωσης από ασφαλιστική κάλυψη μηχανικών βλαβών (ανανεώνεται ετησίως) και κινδύνων από πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, κεραυνό, έκρηξη, πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, σεισμό, ηφαιστειογενή έκρηξη, θύελλα, πλημμύρα, χαλαζόπτωση, υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση εδάφους και βράχων, παγετό, χιονοστιβάδα, βανδαλισμό, που προκαλείται από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδα ατόμων, κλοπή, καθώς και από απώλεια εσόδων (λόγω αδυναμίας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας)
 • εκχώρηση των απαιτήσεων από συμβάσεις με τον κατασκευαστή/εργολάβο του Φ/Β σταθμού ή του έργου ΑΠΕ για την καλή λειτουργία και απόδοση της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, και των τυχόν εγγυήσεων
 • εκχώρηση της Σύμβασης Εκπροσώπησης του άρθρου 5 του Ν. 4414/2016 με τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης («Φο.Σ.Ε.») ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου («Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.»)

Επίσης, λαμβάνονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση:

 • Ενεχυρίαση του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού
 • Εγγραφή προσημείωσης
 • Εγγύηση φυσικών ή νομικών προσώπων
Μέχρι τι ποσό μπορώ να πάρω για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και λοιπές ΑΠΕ;

Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης και έως 1 εκ. € ανά πελάτη για να υλοποιήσεις τα επενδυτικά σου σχέδια σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο και λοιπές Α.Π.Ε.

Τι δυνατότητες έχω στην αποπληρωμή του δανείου μου για Φωτοβολταϊκά Συστήματα και λοιπές ΑΠΕ;

Μπορείς να έχεις χρεολυτικές δόσεις με εξαμηνιαία καταβολή τόκων και μηνιαία ή τριμηνιαία ή εξαμηνιαία καταβολή του κεφαλαίου που πήρες.

Τι είναι το leasing και ποιες ανάγκες μου καλύπτει;

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μία σύμβαση με την οποία παραχωρείται στον μισθωτή η χρήση περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) για επαγγελματική χρήση και για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έναντι καταβολής μισθώματος. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις χρηματοδοτική μίσθωση για:

 • Πράσινη ενέργεια: φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, ηλεκτρικά οχήματα
 • Νέες τεχνολογίες: βιομηχανικό ή επαγγελματικό εξοπλισμό, επαγγελματικά οχήματα (ΔΧ και ΕΙΧ)
 • Ακίνητα: αγορά επαγγελματικής στέγης, αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση (Sale & Lease back)
Μπορώ να πάρω leasing;

Εάν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή έχεις δική σου επιχείρηση τότε μπορείς να έχεις τη δική σου χρηματοδοτική μίσθωση για να καλύψεις τις ανάγκες σου.

Χρειάζομαι εξασφαλίσεις για να πάρω leasing;

Λόγω της μορφής χρηματοδότησης, η παροχή εξασφαλίσεων δεν είναι απαραίτητη.

Πως ενημερώνομαι για την πληρωμή των μισθωμάτων;

Για κάθε προσυμφωνημένο μίσθωμα αποστέλλεται τιμολόγιο.

Ποια είναι τα οφέλη της χρηματοδοτικής μίσθωσης;
 • Εξασφαλίζεις ρευστότητα για την επιχείρησή σου χωρίς να επιβαρύνεις την πιστοληπτική ικανότητά της με δανεισμό
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις
 • Στα μισθώματα συμπεριλαμβάνονται τυχόν αρχικά έξοδα, δασμοί και φόροι
Τι είναι το Εθνική 2.0;

Πρόκειται για ένα πλαίσιο στήριξης και καθοδήγησης που σχεδίασε η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών κάθε επιχείρησης που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε άμεσα, χρηματοδοτώντας τα επενδυτικά της σχέδια, είτε έμμεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή προμηθευτής δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Με εύκολη και άμεση πρόσβαση σε προνομιακά δάνεια και έξυπνη χρηματοδότηση σε όλες τις επιχειρήσεις.

Για κάθε πελάτη δημιουργεί ξεχωριστές ομάδες ειδικών συμβούλων που κατανοούν τις ανάγκες του και μπορούν να προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις, συνδυάζοντας πρόσβαση σε επιδοτήσεις, προνομιακή χρηματοδότηση και άλλες εξατομικευμένες λύσεις στήριξης.

Πως υλοποιείται το Εθνική 2.0;

Για κάθε ξεχωριστό πελάτη η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει ομάδες ειδικών συμβούλων που κατανοούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και μπορούν να προτείνουν ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες λύσεις. Οι ειδικοί σύμβουλοι μας μπορούν να καθοδηγήσουν την ένταξή σου στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης και να βρίσκονται πάντα δίπλα σου σε κάθε βήμα ανάπτυξης.

Γνωρίζοντας σε βάθος τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, το Εθνική 2.0 διαθέτει όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που χρειάζεται μία επιχείρηση, κάθε μεγέθους, για να αποκομίσει στο μέγιστο τα οφέλη του Ταμείου, συνδυάζοντας πρόσβαση σε επιδοτήσεις, προνομιακή χρηματοδότηση και άλλες έξυπνες λύσεις στήριξης.

Βρες το καλύτερο επιχειρηματικό δάνειο!

Οι πιστοποιημένοι μας σύμβουλοι είναι εδώ για να σου προτείνουν το καλύτερο προγράμμα δανειοδότησης για εσένα!

ΣΥΓΚΡΙΝΕ ONLINE ΣΕ 1′ 

…και μείωσε το κόστος της ασφάλειας σου έως 40% σε ετήσια ασφάλιστρα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχειρηματικού Δανείου

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της intrust είναι στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσουν να διαμορφώσεις το επιτόκιο, το ποσό και τη διάρκεια του δανείου σου και να λύσουν όλες σου τις απορίες, για να επιλέξεις το καλύτερο επιχειρηματικό δάνειο για εσένα!

Η υπηρεσία αυτή είναι ΔΩΡΕΑΝ!

4 + 11 =

Pin It on Pinterest

Share This
chatαρε μαζί μας
intrust
Γεια σου 👋
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;