Ιστορική Αναδρομή

Το ιστορικό υπόβαθρο του ασφαλιστικού τομέα

Η Ασφάλιση είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε ιστορικά με την εμφάνιση του ναυτικού εμπορίου την εποχή του Μινωϊκού πολιτισμού, ωστόσο αναπτύχθηκε σταδιακά για να λάβει την σημερινή της μορφή κατά τον 19ο αιώνα.

Δείτε μια εικονογραφημένη ιστορική αναδρομή της Ασφάλισης και πώς ακολούθησε σχεδόν κάθε νέα κατάκτηση του ανθρώπου που συνεπάγεται κινδύνους, από το εμπόριο δια θαλάσσης και ξηράς, μέχρι την χρήση αυτοκινήτων.

Share This