Blog

Οι e-δικοί για την ασφάλεια σου,  είναι εδώ!

Κάνε τώρα εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεσαι, να συγκρίνεις και να εξοικονομείς!

Ρευστότητα επιχείρησης: Πώς μπορώ να την αυξήσω άμεσα;

Ρευστότητα επιχείρησης: Πώς μπορώ να την αυξήσω άμεσα;
Ημ/νία: March 11, 2024
Κατηγορία: Χρήμα

Όπως για μια οικογένεια, έτσι και για μια επιχείρηση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει κάποιο απόθεμα για τη διαχείριση  λειτουργικών εξόδων και εμπορικών υποχρεώσεων που  μπορεί να προκύψουν.

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, 4 στις 10 μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό 42,4%) φέρεται να διαθέτουν ταμειακά διαθέσιμα το πολύ για έναν μήνα, έναντι τριών έως έξι μηνών που συστήνεται να έχει μία επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και σχεδόν 1 στις 5 δηλώνει έλλειψη ρευστότητας (ποσοστό 21,4%), μία συνθήκη που έχει επιπτώσεις στη λειτουργία της.

Η σημασία της ρευστότητας

Η άμεση ρευστότητα, όπως μετρητά, καταθέσεις ή επιταγές, αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη ευρωστίας μιας επιχείρησης. Είναι η κινητήριος δύναμη για τη λειτουργία και την επιβίωσή της, ιδιαίτερα στις σύγχρονες συνθήκες που χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα και απρόβλεπτους κινδύνους. 

Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι επιχειρηματίες πρέπει να προβλέπουν καταστάσεις και να διαχειρίζονται τα ταμειακά τους διαθέσιμα συνετά, προβλέποντας σωστά  τις άμεσες και μελλοντικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, και ειδικά αν τα διαθέσιμα δεν είναι αρκετά ώστε να καλύπτονται ανάγκες της επιχείρησης ή να αξιοποιούνται εγκαίρως σημαντικές ευκαιρίες που προκύπτουν στο επιχειρηματικό τους πεδίο, οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει λύσεις χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Ανασταλτικοί παράγοντες

Με την οικονομική κρίση της προηγούμενης 10ετίας, την υγειονομική κρίση που ακολούθησε και την ενεργειακή κρίση που επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η έλλειψη ρευστότητας απασχολεί έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως μικρών και μικρομεσαίων. 

Όπως σημειώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με την έναρξη της πανδημίας τον Απρίλιο του 2020, το 85% των επιχειρήσεων δήλωνε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, ποσοστό που με τα μέτρα στήριξης μειώθηκε, παραμένει όμως ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο οι απρόβλεπτες συνθήκες επηρεάζουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ειδικά των πολύ μικρών (με έως πέντε εργαζόμενους και τζίρο κάτω από €250.000). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας και τον αντίκτυπο που έχουν άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα, στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι τράπεζες έχουν αναπτύξει διάφορες λύσεις, ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες τους. 

Λύσεις χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ένα σύνολο ευέλικτων λύσεων μέσω των οποίων μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες και στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας.

Με το Όριο Κεφαλαίου Κίνησης, μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας όπως λειτουργικά έξοδα, εμπορικές υποχρεώσεις, δυνατότητα παροχής μεγαλύτερης πίστωσης στους πελάτες σας, ενώ έχετε τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιείτε το κεφάλαιο που εξοφλείτε (ανοικτό όριο) εντός της διάρκειας ισχύος του. 

Ανάλογα με τις ανάγκες και τους επιχειρηματικούς σας στόχους, υπάρχουν επιπλέον λύσεις, όπως η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μέσω Overdraft, μέσω του οποίου αποκτάτε άμεσα μετρητά, εξοφλώντας το κεφάλαιο ανάλογα με τη ρευστότητά σας εντός της διάρκειας ισχύος του προϊόντος και πληρώνοντας τους τόκους κάθε εξάμηνο Μία ακόμα λύση που καλύπτει εφάπαξ ανάγκες μίας επιχείρησης και η οποία αποτελεί ιδανικό εργαλείο δανεισμού για νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι το Εφάπαξ κεφάλαιο κίνησης, με συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής. 

Με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων, τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά προϊόντα συμπληρώνονται με ποικιλία λύσεων όπως το Ανοιχτό επαγγελματικό πλάνο, το Business δάνειο εξπρές και διάφοροι άλλοι τύποι χρηματοδοτήσεων, Δυνατότητες δηλαδή και λύσεις για τις οποίες είναι σημαντικό να είναι ενήμερος ο σύγχρονος επιχειρηματίας.

Πηγή άρθρου

Share This