Blog

Οι e-δικοί σου για ασφάλεια, ενέργεια, χρήμα, τηλεπικοινωνίες, είναι εδώ!

Κάνε τώρα εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεσαι, να συγκρίνεις και να εξοικονομείς!

Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους: Τι ισχύει για το πρόγραμμα Σπίτι Μου;
Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους: Τι ισχύει για το πρόγραμμα Σπίτι Μου;
Από: intrust
Κατηγορία: Στεγαστικό

Το να βρεις σπίτι σήμερα, είτε για να νοικιάσεις είτε για να αγοράσεις, ίσως έχει γίνει αρκετά δύσκολο. Παράλληλα, με τα αυστηρά κριτήρια χορήγησης δανείων που θέτουν οι τράπεζες, πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι αποκλείονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν καν να αγοράσουν κατοικία και να μένουν στο νοίκι. Αυτό όμως θα αλλάξει σύντομα -έστω και για λίγους- με το νέο κρατικό πρόγραμμα Σπίτι Μου.

Το “Σπίτι Μου” είναι μία δημόσια πρόσκληση που απευθύνει η ΔΥΠΑ σε νέους ηλικίας 24 έως 39 ετών και έρχεται για να προσφέρει 10.000 ξεχωριστά χαμηλότοκα δάνεια.

Παρακάτω θα δεις τα βασικά σημεία προσοχής, τα κριτήρια και το εάν αξίζει να πάρεις ένα δάνειο με τη βοήθεια του κράτους.

Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια – Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο στεγαστικό πρόγραμμα έχουν οι νέοι ηλικίας 24 έως 39. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν:

 • ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 16.000 ευρώ ή
 • οικογενειακό έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ και για το ποσοστό αυτού του δανείου δεν υπάρχει τόκος. Το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες.

📍 Άρα τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού να διαμορφώνεται στο 1/4 του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορείς να δανειοδοτηθείς θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής έως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, το πρόγραμμα στοχεύει στην αγορά κατοικιών όχι και τόσο εμπορεύσιμων ή νεόδμητων.

Παράδειγμα με επιτόκιο στεγαστικού δανείου 4,7%

Έστω ότι ζητάς δάνειο ύψους 150.000 ευρώ, το ανώτερο ποσό που μπορείς να αιτηθείς με το πρόγραμμα Σπίτι Μου, προκειμένου να αγοράσεις ένα καινούργιο σπίτι αξίας 200.000 ευρώ.

Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί ως εξής:

 • Αντί για επιτόκιο 4,7% για 30 χρόνια, εάν είσαι ωφελούμενος του προγράμματος θα πληρώσεις επιτόκιο 1,17%!
 • Αν πάλι είστε ζευγάρι τρίτεκνων, με τουλάχιστον τον έναν από τους δύο ενηλίκους ηλικίας έως 39 ετών, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Ποιες τράπεζες δίνουν χαμηλότοκα δάνεια σε νέους;

Οι τράπεζες που προσφέρουν το δάνειο Σπίτι Μου και στις οποίες μπορείς να κάνεις την αίτησή σου, είναι οι εξής:

 1. Attica Bank
 2. Eurobank
 3. Εθνική
 4. Τράπεζα Πειραιώς
 5. Παγκρήτια Συνεταιριστική
 6. Τράπεζα Ηπείρου Συνεταιριστική
 7. Τράπεζα Θεσσαλίας Συνεταιριστική
 8. Τράπεζα Καρδίτσας
 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Πρόγραμμα Σπίτι Μου: Αίτηση για το χαμηλότοκο δάνειο

Ακολουθούν κάποιες συχνές ερωτήσεις για την αίτηση και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει.

– Πώς κάνω την αίτηση;

Υποβάλλεις αίτηση στην τράπεζα για να κριθεί πρώτα η επιλεξιμότητά σου, μαζί με κάποια δικαιολογητικά. Οι τράπεζες ελέγχουν τα εξής:

 • ηλικιακό όριο,
 • εισόδημα, και
 • έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία

Εάν τα παραπάνω πληρούνται, τότε αξιολογούν και την πιστοληπτική σου ικανότητα βάσει τους εσωτερικούς κανονισμούς τους και αποφασίζουν για την προέγκριση.

– Η έγκριση δανείου πόσο καιρό κάνει;

Η τράπεζα σε ενημερώνει για την προέγκριση το πολύ μετά από 60 μέρες και εσύ εντός της προθεσμίας άλλων 60 ημερών οφείλεις να γνωστοποιήσεις στην τράπεζα:

 • το αιτούμενο ποσό δανείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ,
 • το ακίνητο που προτίθεσαι να αγοράσεις και την τιμή του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς, και
 • να προσκομίσεις τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή και απόρριψης του δανείου.

Η τελική έγκριση δανείου μπορεί να διαρκέσει 6 με 8 μήνες.

– Πληρώνω για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο;

Ο νομικός και τεχνικός έλεγχος επί του ακινήτου είναι μία ακόμη διαδικασία που γίνεται από την τράπεζα. Αφότου λοιπόν γίνουν οι έλεγχοι, η τράπεζα γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Τέλος, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβάλλει και τη σχετική δανειακή σύμβαση.

Το κόστος για τους ελέγχους, ενδεικτικά είναι:

 • Για την Alpha Bank στα 420 ευρώ
 • Για την Τράπεζα Πειραιώς 500 ευρώ, και
 • Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 400 ευρώ.

Στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ υπάρχουν αναλυτικά όλες οι σχετικές πληροφορίες, για όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος Σπίτι Μου.

– Πότε υπογράφω τη σύμβαση για το δάνειο Σπίτι Μου;

Εντός 6 μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ πραγματοποιείται η:

 • υπογραφή σύμβασης,
 • εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο, και
 • εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Εφόσον το δάνειο εγκριθεί, και πριν από την εκταμίευσή του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΑΤ και τη ΔΥΠΑ για τον έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και του προς απόκτηση ακινήτου.

Επίσης, οι τράπεζες με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου ζητούν από τον πελάτη να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει συγκεκριμένων καλύψεων. Επομένως, είναι καλό να γνωρίζεις πως θα χρειαστεί και η ασφάλεια στεγαστικού δανείου για την κατοικία που θα βάλεις σε υποθήκη.

Τελικά, αξίζει την προσοχή μου το πρόγραμμα Σπίτι Μου;

Αυτή την περίοδο δίνεται μία επιχορήγηση με σκοπό να ενισχύσει την ηλιακή ομάδα 24 με 39. Είναι καλό λοιπόν, να ελέγξεις προσεκτικά τους όρους, ώστε να δεις τι σε συμφέρει πιο πολύ. Δηλαδή, εάν είσαι ήδη σε αναζήτηση στεγαστικού δανείου, τότε ναι κοίταξε και το πρόγραμμα Σπίτι Μου.

Τι μπορείς να κάνεις για να βρεις ένα στεγαστικό δάνειο που να σου ταιριάζει; Λοιπόν, είναι απλό και χωρίς κανένα κόστος. Επισκέψου την πλατφόρμα μας, στην σελίδα στεγαστικών δανείων. Έπειτα:

 1. Κάνε σύγκριση στεγαστικών δανείων
 2. Επίλεξε εκείνο που θεωρείς πιο κατάλληλο για εσένα
 3. Στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκεται η Φόρμα Επικοινωνίας Στεγαστικού Δανείου
 4. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου & ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της intrust θα επικοινωνήσει μαζί σου

❗ Η βοήθεια που θα λάβεις θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και δωρεάν. Είναι λογικό να μπερδεύεσαι με κάποιους τραπεζικούς όρους. Γι’ αυτό και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας μπορεί να σε κατευθύνει προς την πιο συμφέρουσα επιλογή και να σε ενημερώσει για όρους που ίσως να μην έχεις αντιληφθεί πως υπάρχουν.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα στεγαστικά δάνεια και το πρόγραμμα Σπίτι Μου; Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 210 96 48 032.

Πηγή άρθρου

Άλλα ενδιαφέροντα άρθρα:

ΣΥΓΚΡΙΝΕ ONLINE ΣΕ 1′ 

…και μείωσε το κόστος της ασφάλειας σου έως 40% σε ετήσια ασφάλιστρα.

Επικοινωνία

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της intrust είναι στη διάθεσή σου για να λύσουν όλες σου τις απορίες και να σε βοηθήσουν να επιλέξεις το καλύτερο για εσένα!

13 + 3 =

Οι e-δικοί σου για ασφάλεια, ενέργεια, χρήμα, τηλεπικοινωνίες, στο email σου!

Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο newsletter μας για να ενημερώνεσαι, να συγκρίνεις και να εξοικονομείς!

Η εγγραφή σου ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Ένα email επιβεβαίωσης έχει σταλεί στο email σου για την επιβεβαίωση της εγγραφής σου. Ευχαριστούμε!

Pin It on Pinterest

Share This
chatαρε μαζί μας
intrust
Γεια σου 👋
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;